kalite en

önemlidir

Hakkımızda

Armas crewing services, Ukrayna’nın liman şehirlerinden biri olan Odesa’da bulunmaktadır.

 

Biz uluslararası denizcilik endüstrisine kapsamlı mürettebat hizmetlerini sağlarız. Bizim denizcilerimiz en yüksek teknik ve operasyon standartlara uyar. Tüm elemanlar STCW gereksenimlerine uyup teyit edildiği geminin tonajına göre gereken tecrübeye sahip olur. Eleman aradığımızda en çok tecrübeye ve kendini sürdürülebilme yeteneğine dikkat ederiz.

 Müşterilerimizin fiosu için verilen hizmetlerin sürekliliğini ve yüksek  kar dağıtmama oranını sağlamak amacıyla denizcilerin isteklerini yerine getirmeye elimizden herşey yaparız. Yönetimimiz altında bulunan tüm ekipler zorunlu STCW lisansa sahip olurlar. Yeterlik, etkenlik, özverilik ve profesyonellik esasında kendini işine adamış ekip tabanı kurmak için bunu yaparız.

 

Bizim tecrübeli yönetciler ekibi, en iyi gemi ekibini en kısa zaman içinde Size sağlayabilir. Size en iyi gemiekibini sağlamak amacıyal yöneticilerimiz İngilizce (Marlins, CES), psikolojik ve denizci niteliklerini tespit eden yeterlilik testleri dahil olmak üzere çeşitli testler uygularlar.

 

Veri tabanımızda Genel Kargo, Kuru Kargo, Seyyar Balıkçı, Dökme yük taşıyan gemiler, Yağ ve kimyasal yük taşıyan tankerler, LPG, LNG, Konteyner gemileri, ağır kaldırma kapasiteli gemiler gibi çeşitli denit taşit araçlarında çalışan ve zabite kadar her türlü rütbede bulunan 20 000’den fazla gemi adamı kayıtlıdır.

Gemi sahiplerinin isteklerini ve beklentilerini anlayarak bunları bizim ana amacımız haline getirmemiz sayesine duruma özel, etkili çözümleri bulabiliriz. Ana hedefimiz, maliyetin uygunluğu ile kalite arasındaki dengenin sağlanmasıdır.

 

 

Hizmetlerimiz

Armas crewing services, gemi adamlarının işlerine takip etmek ve ilgili bilgileri hazırlamak, zabitler ve diğer ünvanlar için özel eğitim görme düzenlemek, bütün gereken evrakları, biletleri hazırlayıp gemi adamlarının varış yeri noktasına ulaşmaları için uçakla gelmelerini organize etmek veya gemi ekibinin değitirilmesini planlamak ve düzenlemek dahil olmak üzere tüm gereken hizmetleri temin edebilir.

Tavsiye listesi:

1) İşe alma.

Belli bir deniz taşit aracı için gemi adamları seçilirken aynı tür taşır aracı/ motor ile ilgili önceki tecrübe dikkate alınır.

2) Önceki iş verenlerden tavsiyenameler.

Biz her zaman aday önceden çalıştığı şirketlerden veya Deniz Acentasından tavsiyenameyi isteriz.

3) Uzman bilgileri test edilmesi.

SOLAS/MARPOL ve İSM Kodu bilmesi dahil olmak üzere uzman bilgileri kontrol edilmesi sözlü/yazılı testleri, bilgisayar destekli değerlenme programlarını, ilgili eğitim gördüğünü tedpit eden belgeleri içerir.

4) İngilizce bilmesi.

İngilizce bilmesi sözlü ve yazılı olarak kontrol edilir. Güvenlik ve çevre kirliği önlemesi ile ilgili kelimelerin ve terimlerin bilinmesi ilk önce kontrol edilir

5) Sağlık açısından uygınluk. Ukrayna mevzuatı uyarınca bütün gemi adamları yalnız özel denizcilik tıp kurumunda nuayene edilebilirler. Kan testi, X ışığı, dermatolog, göz hastalıkları uzman, sinir hastalıkları uzman   dahiliye uzmanı, cerrahi, diş hekimi gibi doktor muayeneleri ile testler zorunludur. Uyuşturucu madde ile alkol testleri de zorunludur. Gemi adamlarımız, Panam ve Malta bayrakları altında çalışmak için bizim tıp kurumlarımızda özel muayeneden geçebilirler.

6) Vize hazırlanması.

7) Uçak, tren, otobüs biletleri sipariş edilmesi ve/veya saklanması. Bizim özel niteliklerimizden biri – seyahat bürolarımızdan bilet sipariş edebilmemiz ve toplamamızdır. İşbiriliği kurduğumuz seyahat bürolar, acilen ekip değiştirilmesi er aldığında veya varış yer noktası beklenmeden değiştirildiğinde polikasını daha esnek yaparlar

8) Eşya ile donatımı. Gemiye indirmeden önce biz her gemi adamıma iş elbisesi, güvenli ayakkabı, güvenli eldiven ve telep üzerinde diğer donanımı sağlayablir.

9) Evrkaların kopyaları gönderilmesi.

10)  Gemi ekibin ücretini ödemek için para havalesini Ukrayna’nın güvenli bankası dolayısıyla düzenlemesi.

İşe alma süreci

Görüşme

İngilizcenin kontrol edılmesi

CES/MARLINS/Öğretmenin tarafından profesyonelin kontrol edilmesi

 

 

İstediği pozisyon için gönderilmesi

Ofisimize görüşme için davet edilmesi

İşe alma süreci

Skanlı evrakların istenmesi

Son çalıştığı yerlerden referansların alınması

Kontrat imzalandı.Gemiye hoş geldiniz!

Aplikasyon

Gemiye katılmak için tüm gerekli evrakların hazırlanması

Armatörün temsilcisi ile Skype/telefon görüşmesi

Armas Kalite Politikası

- Dürüst yarışma politikası

 

- Kalite politikası: gemi adamlarının etkili ve en uygun şekilde ayarlanmış eleman arama sistemine ulaşımını sağlarız

 

- Uygun profesyonellik seviyesine sahip olan elemanları seçerek kazaları önlemeye, insan ve onun hayatını korumaya çalırız, bununla beraber her türlü gemi adamlarının sömürünü de engellemek ve ilgili tedbirler almak için çaba gösteririz.

 

- Modernizasyon politikası: hizmetlerin kalitesini geliştirmek amacıyla elde edilen bilgilerden yararlayarak müşterilere verilen gemi ekibi hizmetlerinin incelenmesini ve takip edilmesi için uygulanan yöntemleri ve yolları kullanıp geliştiririz

 

- Denizcilik Anlaşmalarına ve Kanunlarına uygun olarak iş yaparız

 

- Alkol kullanmama politikası

 

- Çevre korunması politikası

 

- Müşteriler ile gemi adamları arasında “takım kurulma” ortamını kurmaya çalışırız

 

İş görüşmeleri, tavsiyename incelenmesi, yeterlilik kontrol edilmesi ve tekrar iş görüşmeleri sonucunda pozisyona en uygun kişi seçildiğini garanti veririz.

 

Gemide profesyonel ekip bulunmazsa etkili gemi teknik yönetimi de imkansızdır. Seçkin tekrar işe alma politikası, eğitimin sürekli geliştirilmesi ve perfomansın değerlendirilmesi sayesine kaliteli insan kaynakları, profesyonellik ve gemide güvenlik sağlanır.

 

 

Ortaklar/Filo

Armas crewing services her türlü net ağırlığı olan çeşitli deniz taşıt araçlarına sahip olan Türk (15 şirket – yaklaşık 90 taşıt aracı), Yunanlı (2 şirket – 13 taşıt aracı), Suriye (2 şirket – 7 taşıt aracı) ve Ukraynalı (1 şirket – 9 taşıt aracı) şirketlerle işbirliği yaparak bizim gemi adamlarımıza isteklerine ve profesyonel becerilerine uygun bir iş teklif edebiliriz.

15

90

More than

5 years of cooperation

2

13

More than

2 years of cooperation

2

7

More than

1 years of cooperation

1

9

More than

2 years of cooperation

İş açıkları

Application form

Belge listesi

Ünvan

Taşıt aracı türü

Net ağırlık

Motor türü

İşe başlamaya hazır olma

Maaş

İş sözleşme süresi

Yaş sınırlaması

Özel gereksenimler

Usta

Gen Kargo

2500-

2700

Her zaman

3000-4000 USD

6+0

50-55

Usta olarak iş tecrübesi en az 24 ay olmalı, İngilizce bilmeli

Ch/Ing

Gen Kargo

2700

MAK

Her zaman

3000-3200 USD

6+0

50-55

MAK türü motor ile ilgili tecrübeye sahip olmalı, İngilizce bilmeli

Ch/Off

Gen Kargo

2500-

10000

Her zaman

2000-3500 USD

6+0

40-48

Ch.OFF olarak iş tecrübesi en az 12-18 ay olmalı, İngilizce bilmeli

2. Off

Gen Kargo

2500-

3500

Her zaman

1600-2250 USD

6+/-1

35-40

3. veya 2. zabit olarak iş tecrübesi en az 12-18 ay olmalı, İngilizce bilmeli

2. Ing

Gen Kargo

2500-

2700

Her zaman

2000

USD

6+/-1

35-45

G 70 ile ilgili tecrübeye sahip olmalıdır

2. Ing

Gen Kargo

2500-

2700

Her zaman

2300-2500 USD

6+/-1

35-45

MAK ile ilgili tecrübeye sahip olmalıdır, İngilizce bilmeli

Elektrikçi

Kuru Kargo

2500-

2700

Her zaman

1400-1700 USD

6+/-1

35-45

İngilizce bilmeli

Tayfa

Gen Kargo

2500-

2700

Her zaman

900-1000 USD

6+/-1

35

İngilizce bilmeli

Tayfa

yardımcısı

Gen Kargo

2500-

2700

Her zaman

700-800 USD

6+/-1

30

Motorcu

Gen Kargo

2500-

2700

Her zaman

700-1000 USD

6+/-1

30-35

Aşçı

Gen Kargo

2500-

2700

Her zaman

800-1200 USD

6+/-1

55

Güverte

stajyeri

Gen Kargo

2500-

2700

Her zaman

400

USD

6+/-1

27

İngilizce bilmeli, 3. zabit yeterlilik belgisine sahip olmalı, 3. zabit olarak çalışmaya hazır olmalıdır

Ekibimiz

Fotoğraf

Kodzhebash Sergey

Proje Müdürü

Kasprovych Diana

Personel müdürü

Khyzhnyak Anna

Genel Müdürü

Bolotova Lilia

Ofis Yöneticisi

Tsaplyuk Olga

Personel müdürü

Tretiak Yevgeniy

 Personel müdürünün yardımcısı

Kharitonov Aleksandr

Teknik Müdürü

İletişim

Ukrayna, Odessa, Voznesenskiy yolu, 2 A

 

office@armas.net.ua

anna.kh.crew@gmail.com

 

anna.kh1993

 

+38063 934 89 39

+38095 438 04 34

+38068 656 51 41

kalite en önemlidir

Application

Requesting scanned documents

Collecting references from previous companies

Invitation to Interview

Checking English level CES/MARLINS/MENTORS CHECK

Appllying for required position

Skype/Telephone Interview with owners representative

Arranging all required for joining the M/V docs

Signing contract. Welcome on board!